Bibelskola Livskraft

En del av Liljeholmens Folkhögskola

Bibelskola Livskraft

Bibelskola Livskraft är en lärjungaskola som vill prägla dig för resten av ditt liv. Den ligger på Ralingsåsgården, på landet utanför Aneby. I fokus står Gudsbilden och efterföljelse till Jesus. I ljuset av vem Gud är får allt rätta perspektiv. Därför kan ett år på bibelskolan innebära upprättelse och helande. Året fylls av utmaningar, för bibelskolan finns för att utrusta kristna för tjänst.

Bibelskola Livskraft är en klass med tre inriktningar. Bibel, lovsångsledning och mission. Mycket av undervisningen ges i helklass, men vissa kursdagar är klassen delad.

Sök till utbildningen Läs visionstexten
Visionstexten beskriver vår vision med utbildningen och vad vi hoppas att du som elev ska gå igenom under året.

Bibelinriktningen

Bibelinriktningen riktar sig till dig som vill få ett bättre grepp om Bibelns stora berättelse. Detta gör vi tillsammans genom att gräva djupare i olika bibelböcker och ämnen. Exempel på sådana är "Bibeltolkning", "Bön", "Församlingen" och "Väckelsehistoria". Det ges mycket tid åt att diskutera och brottas med bibeltexter, allt för att din tro ska formas och fördjupas. På kursen får du också jobba med ett fördjupningsarbete, utifrån ett område du själv väljer. Betoningen ligger på att förstå samtiden och våra liv i ljuset av Bibeln. Hur kan Gamla Testamentets profetord tala till oss idag? Hur ska Nya Testamentets böcker förstås och tillämpas när jag följer Jesus idag? Vår önskan är att du ska kunna förstå dig själv och ditt sammanhang utifrån en biblisk människosyn och världsbild. Stora ord, men viktiga om du vill följa Jesus idag, imorgon och om femtio år. Det ges gott om tid till bibelläsning, gruppsamtal och bokstudier.

Lovsångsinriktningen

För dig som vill fördjupa din tillbedjan genom (främst) lovsång, men också i bön och på olika kreativa sätt. För dig som vill bredda och fördjupa din förståelse av vad tillbedjan är. Fokuset ligger på vår relation till vår himmelska Pappa Gud/Jesus/Den Helige Ande och på så sätt också att lära känna dig själv ur ett himmelskt perspektiv. Det är en grundbult för att tryggt och fridfullt leda andra människor inför Guds tron i lovsång/tillbedjan.

Vår riktning är uppåt och vi är alltid nyfikna på vad himlen gör just nu. Som lovsångare/tillbedjare så ska vi tillbe i Ande och sanning, Joh 4:24. Det utforskar vi och växer vi in i tillsammans steg för steg. Vi längtar efter mer, att i vår uppåtgående riktning samtidigt komma och djupare och närmare.

Kärlek och respekt är två av våra ledord. Vi är alla kallade att älska och respektera våra medmänniskor, att älska andra in i Jesu famn och se och plocka fram ”guldet” i dem. Oavsett religion, teologi, politik, hudfärg och läggning, vi ska älska människan och påminna henne om sanningen i kärlek. Det är en djup form av tillbedjan som vi tror tilltalar Guds hjärta.

[”Lovsångsinriktningen” ska inte jämföras med andra folkhögskolors musiklinjer.]

Missionsinriktningen

Missionsinriktningen fördjupar sig i ämnen som ”Mission i Bibeln”, ”Kulturförståelse”, ”Missionspionjärer i historien” och ”Att kommunicera evangeliet tvärkulturellt”. Detta görs genom lärarledd undervisning, genom bokstudier och boksamtal samt genom fördjupningsarbete. Under läsåret på Livskraft är ungefär 25 dagar inriktningsdagar, specifika för Bibel, Lovsång och Mission. Läsårets övriga dagar görs i helklass. För missionsinriktningen blir ungefär hälften av inriktningsdagarna med missionsinriktning. De övriga inriktningsdagarna görs tillsammans med bibelinriktningen och kommer innehålla fördjupning i bibelkunskap. De olika studieprojekt och praktikperioder som ingår i kursen görs i samarbete med OM Sverige.

Höstterminens studieprojekt (två veckor) kommer vara i Sverige, vårterminens tidiga teampraktik (tre veckor) kommer antingen vara i Sverige eller i Europa, och vårterminens sena teampraktik (tre veckor) kommer att göras utomlands.

En reskostnad på ca 12000 kr för praktikperiodernas olika resor kommer tillkomma för missionsinriktningens elever. Under vårterminens långa praktik (fyra veckor) betalar eleven själv för mat och boende. OM Sverige kommer hjälpa till med träning i att samla in support för missionsresor.

 I samarbete med OM Sverige.

Gemensamt för inriktningarna

Teori och praktik

Bibelskola Livskraft har ett genomtänkt upplägg där teori blandas med praktik. Kursveckorna på skolan bryts av för teampraktik i församlingar och under våren för en månadslång individuell praktik. Då har du som elev chansen att prova på något du tycker verkar extra intressant. Vi vill forma görare av bibelns ord, inte bara lyssnare. Därför följer praktiska moment på undervisningen, där detta är möjligt.

Tillsammans med andra

Det är befriande att upptäcka att du behöver andra och att andra behöver dig. Dina gåvor kompletterar andra, dina svagheter kan någon annan täcka upp. Varje vecka hålls det en kvällssamling, där lovsång, bön, Guds ord och delgivning står i centrum. Under året är du en del av en basgrupp, där bön, samtal och gemenskap är grejen.

Eget ansvar

Vi använder all vår erfarenhet vi samlat på oss för att erbjuda dig ett så bra bibelskoleår som vi bara kan. Hur året gestaltas för dig som elev faller dock även tillbaka på din egen inställning, närvaro, förväntan och delaktighet.

Andens liv

Bibelskola Livskraft står för en jordnära, men likväl himmelsk karismatik. Det betyder att vi förväntar oss att Gud ska rusta dig som elev med sin Helige Ande och vi har sett det år efter år. Kraft, frihet, glädje, tröst, förmåga och förväntan. Upprättelse och mod, för Gud är på riktigt.

Praktiskt tjänande

Varje vecka deltar klassen i olika praktiska uppgifter på Ralingsåsgården. Enkla sysslor runt kök, städ eller annat fixande. Det har vi märkt vara ett viktigt komplement till tiden i klassrummet. Det understryker också vår djupa övertygelse att det kristna livet inte bara handlar om andliga frågor. Hela livet angår Gud och alla områden i våra liv levs för Guds större ära.

Syfte och mål

Att du ska upprättas, växa och utmanas till att långsiktigt fortsätta följa Jesus.

Att du ska få grundläggande kunskap i bibeln och den kristna tron.

Att du ska upptäcka dina gåvor och utrustas för tjänst.

Att du ska förstå hur avgörande en kristen gemenskap är.

Praktisk information

Ekonomi och kostnad

Kursens totalkostnad är 45 000 kr, fördelat på en anmälningsavgift på 500 kr, en ingångskostnad på 8 500 kr och en månadskostnad på 4 000 kr i nio månader.

Undervisningen på en folkhögskola är gratis. Kostnaden täcker mat, logi och de flesta resorna under läsåret. Kostnad för kurslitteratur tillkommer, 1 000 kr. Den individuella praktiken på våren (3 veckor) bekostas av eleven själv.

Utbildningen genomförs i samverkan med Liljeholmens Folkhögskola, vilket innebär att du är berättigad att söka studiemedel (studiebidrag och inackorderingstillägg, alternativt studiemedel).

Boende

Boendet sker på Ralingsåsgården. Du delar rum med en eller två klasskompisar.

Praktik

Eleverna gör ett projektarbete (2 veckor på hösten) i en församling och har teampraktik i samma församling (3 veckor på våren), samt 3 veckors individuell praktik. Skolan har även en vecka av evangelisation. De senaste åren har denna vecka varit på festivalen Sweden Rock, Sölvesborg, tillsammans med Reach.

Kurstid & Studietakt

Kurstiden löper mellan 26 aug 2019 – 12 juni 2020, med uppstart söndagen 25 aug 2019.
Studietakten är på heltid (100%).

Ansökningsvillkor

Nedre åldersgräns: 18 år. Ansökan sker genom att du sänder in ansökningshandlingar.

Sista ansökningsdag: 1 maj. Efter sista ansökningdagen sker antagning i mån av plats.

Antagning sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Sagt om utbildningen

Sara

Det största som förändrats är nog att min tro finns med mig på ett mer självklart och tryggt sätt nu än innan.

Josef

Om du funderar på att göra något annat, gör detta först!

Edward

Året fick sätta en standard i mitt liv. Jag är märkt av Gud genom egna och andras upplevelser.

Mer information

Om du har frågor eller önskar mer information, tveka inte att höra av dig!

Henrik Steen

Kursföreståndare Bibelskola Livskraft
henrik.steen@tmu.org

Diana Nylén

Kursledare Lovsångsinriktningen
diana.nylen@tmu.org

Sök till utbildningen