TMU:extended

– ett nätverk av unga ledare 

TMUs nätverk av unga ledare

Team Med Uppdrag fortsätter att sända team från både bibelskola och årsteam, men vi har en längtan att ännu mer få uppmuntra och stödja lokala församlingar. Därför bygger vi nu ett bredare nätverk av unga ledare med gåvor i undervisning/predikan, lovsångsledning, evangelisation och förbön, för att betjäna fler.

 

Genom TMU Extended kan vi hjälpa er församling med till exempel:

  • Ungdomshelg
  • Ungdomsmöte
  • Lovsångskväll
  • Temadag om lovsång eller evangelisation
  • Söndagsgudstjänst
  • Evangelisationssatning

Intressant?

Kontakta TMU för mer information eller bokning: resor@tmu.org