Ansökan

Kul att du vill söka till Bibelskola Livskraft!
För att söka går du igenom följande steg:

1. Ladda ner och fyll i ansökningshandlingarna.

2. Kontakta två referenspersoner, din pastor/ungdomsledare och en vän som känner dig väl.

3. Be referenspersonerna fylla i och skicka in referenshandlingarna.

4. Vänta på att vi behandlar din ansökan. Vi behandlar ansökan när vi har fått in ansökningshandlingarna från dig, båda referenshandlingarna samt sångerna om du söker till lovsångsinriktningen.

5. Du som söker till lovsångsinriktningen i både första, andra eller tredje hand: Bifoga en enkel ljudinspelning (ej kopplad till din google el dyl, ej film) där du sjunger och spelar 2 lovsånger/låtar.

6. Maila sångerna till info@tmu.org.

Välkommen att höra av dig om du har
frågor kring ansökningsprocessen!