Ansökan

Kul att du vill söka till Bibelskola Livskraft!
För att söka går du igenom följande steg:

1. Ladda ner ansökningshandlingarna.
Tips: Ladda ner och spara pdf:en i ditt namn, på din dator. Öppna sedan pdf:en och fyll i den, då kan du även infoga porträttbild i pdf:en. Spara pdf:en.
Alt 1: Skicka in ifylld ansökan via filuppladdning, knapp längre ner.
Alt 2: Skriv ut ansökningshandlingen och skicka in via post.

2. Kontakta två referenspersoner, din pastor/ungdomsledare och en vän som känner dig väl. Be referenspersonerna fylla i och skicka in referenshandlingarna via filuppladdning eller via post.

3. Du som söker till lovsångsinriktningen i både första, andra eller tredje hand: Bifoga en enkel ljudinspelning (ej kopplad till din google el dyl, ej film) där du sjunger och spelar 2 lovsånger/låtar.
Skickar du in din ansökan via filuppladdning bifogar du sångerna där och du som ansöker via post skickar in sångerna via mail till info@tmu.org.

4. Vänta på att vi behandlar din ansökan. Vi behandlar ansökan när vi har fått in ansökningshandlingarna från dig, båda referenshandlingarna samt sångerna om du söker till lovsångsinriktningen.

Välkommen att höra av dig om du har
frågor kring ansökningsprocessen!

cover ansökningshandling

Ansökningshandling

Ladda ner skrivbar PDF

cover ansökningshandling

Referenshandling

Ladda ner skrivbara PDF