WeMission

En del av Hyllie Park folkhögskola

Bibelskola WeMission

Bibelskola WeMission är vår andra bibelskola som vi gör tillsammans med Hyllie Park Folkhögskola. Detta är en unik utbildning med inriktning på socialt och pionjärt arbete. Vi vill utrusta dig som vill växa i den kristna tron genom praktiskt lärjungaskap, och som vill både fördjupa din tro och låta det bli hands on i praktisk handling.

WeMission kombinerar studier på skolan med praktik kopplat till en kristen organisation eller församling. Studierna integreras med församlingsliv, efterföljelse, pionjärt arbete och mission.

Du kan gå WeMission för att ge ett år åt Gud och dina medmänniskor. Du kan också gå bibelskolan med sikte på att i framtiden arbeta i kristen social verksamhet eller starta upp social verksamhet i en församling.

WeMission är för dig som vill låta evangeliet få händer och fötter där behoven är stora. Samhället ropar efter goda förebilder. Där kan du få fylla ett tomrum och göra skillnad! Dessutom behöver du inte göra det ensam utan du får stå sida vid sida flera teamkamrater.

Malmö och Aneby

Bibelskola WeMission har två spår, ett i Malmö och ett i Aneby.
I Malmö har kursen Hyllie Park Folkhögskola som bas.
I Aneby är Ralingsåsgården bas för kursen (förutsättning för detta spår är att ha gått Bibelskola Livskraft tidigare).

Kursinnehåll WeMission

I bibelundervisningen har vi alltifrån föreläsningar, gruppsamtal och personlig reflektion till Discovery Bible Studies där bibeltexternas egna budskap står i centrum.

Bibelns innehåll relateras till nutidens frågor med särskilt fokus på identitet, utsatthet, sociala frågor, människosyn, medmänsklighet, mission, församlingsliv, församlingsplantering och andliga erfarenheter. Genom praktiken bearbetas relationen mellan tro och handling.

Kursen ger även en utblick kring en mängd olika sociala utmaningar i samhället genom studiebesök, gäster, praktikplatser och studier i socialt entreprenörskap.

En kursvecka (exempel)

Måndag – Discovery Bible Study (DBS), självstudier, eget arbete
Tisdag – Gemensam undervisning (Malmö och Aneby) via länk – lärare både från HPF och TMU
Onsdag – Praktik
Torsdag – Separat undervisning (Malmö och Aneby)
Fredag – Praktik

Gemensamt för WeMission

Utbildningsveckor

Vi har gemensamma utbildningsveckor fördelade över året, och kommer gemensamt tillbringa tid både i Malmö och Aneby. Du får relevant undervisning som berör ditt uppdrag, din identitet, tillbedjan och om att leva i relationer. Team Med Uppdrags mångåriga erfarenhet av att jobba med team är en stor resurs för dig.

Teori och praktik

WeMission är en ständig blandning av teori och praktik runt de ämnesområden vi går igenom. Varje vecka består av tre dagars studier och två dagar på fritidsgård, skola, ungdomsgrupp eller liknande. En dag per vecka kommer spåren i Malmö och Aneby ha gemensam bibelundervisning, och en dag per vecka kommer spåren ha separat undervisning på de olika orterna.

Tillsammans med andra

Det är befriande att inse att du behöver andra och att andra behöver dig. Individualism och oberoende utmanas. Dina gåvor kompletterar andra, dina svagheter kan någon annan täcka upp. Detta är ett teamår på riktigt.

Andens liv

Team Med Uppdrag står för en jordnära men himmelsk karismatik. Det betyder att vi förväntar oss att Gud ska rusta dig som elev med sin helige Ande för de olika uppgifterna och utmaningarna. Du lämnas inte ensam, för Gud är på riktigt.

Handledning

Varje elev får handledning, både av handledare på praktikplatserna och av ledare från Team Med Uppdrag/Hyllie Park Folkhögskola.

Syfte och mål

Att Guds omsorg om människan ska komma till uttryck i ett socialt engagemang.

Att du ska växa som människa, i din kristna tro och ge en grund för fortsatt engagemang i församling, diakonal verksamhet eller andra områden i det civila samhället.

Praktisk information

Kurstid & Studietakt

Kurstiden löper mellan 19 augusti 2024 – 11 juni 2025. Studietakten är på heltid (100%).

Ekonomi, boende och kostnad för
Bibelskola WeMission Aneby

Kursens totalkostnad är 50 500 kr, fördelat på en anmälningsavgift på 500 kr och en månadskostnad på 5000 kr i tio månader (augusti till maj.) Undervisningen på en folkhögskola är gratis. Kostnaden täcker mat, logi och de flesta resorna under läsåret. Under ordinarie kursveckor ingår frukost, fika, lagad lunch och en lättare middag. Mat serveras t o m fredag lunch. Mat ingår även vid obligatoriska helgaktiviteter. Under året bor teamet på Ralingsåsgården, Aneby.

Utbildningen genomförs i samarbete med Hyllie Park Folkhögskola, vilket innebär att du är berättigad att söka studiemedel (studiebidrag och inackorderingstillägg, alternativt studiemedel).

Ekonomi, boende och kostnad för Bibelskola WeMission Malmö

Undervisningen på en folkhögskola är gratis. En kursavgift på 5000 kr tas ut för att täcka resor samt mat och boende under de gemensamma utbildningsveckorna. Vi tar också ut en anmälningsavgift på 500 kr.

För dig som behöver hjälp med boende tas en boendeavgift ut på 3500 kr/mån under tio månader (augusti till maj). Boende ordnas i lägenheter tillsammans med andra kursdeltagare. Mat (förutom vid de obligatoriska kursveckorna) ordnar och bekostar man själv. Kursen berättigar till 100% studiestöd från CSN.

Ansökan

Ansökan skickas in genom kursens sida på Hyllie Park Folkhögskola. 

Mer information

Om du har frågor eller önskar mer information, tveka inte att höra av dig!

Nillan

Nillan Kylemark Bergman

Kursledare Malmö
nillan.kylemark.bergman@hylliepark.se

Henrik Team Med Uppdrag

Henrik Steen

Kursledare Aneby
henrik.steen@tmu.org