OM OSS

Team Med Uppdrag

Team Med Uppdrag är en kristen ungdomsorganisation som driver bibelskola och sänder ut team Sverige och i världen för att visa Guds kärlek i ord och handling. Våra elever kommer från hela Sverige och från många olika kyrkor och samfund. Team Med Uppdrag vill forma trovärdiga och uthålliga lärjungar. Att följa Jesus handlar inte bara om ivriga år runt 20-strecket, det handlar om hela livet, alla områden.

Älskad och sänd

Jesus älskade först och när vi lär känna honom mer och mer lockas vi till ett liv för ett större syfte än ”jag, mig och mitt”. Detta föder en längtan att leva för Gud och betjäna andra, att sträcka oss utanför vår bekväma zon. Vi kommer då att upptäcka vad livet verkligen handlar om. Att vi verkligen är älskade och sända!

Team Med Uppdrag önskar att Gud ska upprätta och stärka dig till en trovärdig, relevant och uthållig efterföljare till Jesus. Att du, märkt för livet av Guds kärlek, ska göra avtryck i din omgivning.

 

Vision

Vår vision är att se en ung generation förvandlas av Guds kärlek och göra avtryck i vår värld. Vi vill se unga människor – passionerade, modiga och relevanta – utbreda Guds rike i sina liv, i vårt samhälle och i vår värld.

Vi vill att unga människor upptäcker att de är älskade av Gud och förvandlas i Guds närhet. Att de hittar sitt unika, gudagivna syfte. Att de sänds ut för att förvandla vår värld till ett gott och hållbart samhälle där man lever i gemenskap med Gud och varandra. Världens hopp och framtid är Jesus.

 

Våra grundvärden

Passionerade

Passion är en stark kärlek som har sitt ursprung i Guds kärlek till mänskligheten. En livsförvandlande passion kommer ifrån att lära känna Jesus och leva i relation med honom. Detta är grunden för att leva ett äkta och glädjefyllt liv. Vi är övertygade om att passion till Jesus Kristus förvandlar på djupet. Vårt överlåtna engagemang kommer ifrån denna passion. Vi älskar därför att han har älskat oss först. Vår respons på hans passionerade kärlek är att älska honom men även att älska varandra, andra och den här världen.

Modiga

Mod är att inte vara kontrollerad av sin rädsla, utan att göra det man tror är rätt och riktigt även om man är rädd. För att växa  behöver man välja att vara modig. Vår identitet i Gud och en trygg gemenskap gör oss modiga, så att vi kan agera i kärlek och respekt. Mod och frihet är nödvändigt för att växa, både som individer och verksamhet. Hoppet och tron vi har i Jesus Kristus är utgångspunkten för vårt mod. När vi lär känna Jesus lockas vi till ett liv för ett större syfte och det gör oss modiga och fria.

Relevanta

Vi vill vara relevanta och för att kunna vara det behöver vi vara tydliga, uthålliga och utåtriktade. Livet med Jesus är på riktigt. Därför är det viktigt för oss att det vi gör är relevant och på riktigt. Tydlighet gör oss pålitliga och professionella i vårt bemötande av varandra och andra. Att vara uthålliga skapar förtroende för vår verksamhet och det vi vill förmedla. Vi vill vara utåtriktade och ha ett omvärldsperspektiv för att göra skillnad i människors liv och i den här världen. Därför lever vi inte bara med huvudet i himlen utan också med fötterna på jorden och lyssnar till människor vi möter och på omvärlden vi lever i så att vi förstår vår samtid och blir relevanta i möten med människor.

 

Detta är viktigt för Team Med Uppdrag

Tillbedjan

Gud är värd att äras. I alla tider, i allt som händer, oberoende av våra omständigheter. Gud är större, högre, närmare. Vi vill ge Jesus den plats han ska ha.

Guds ord

Bibeln är fundamentet för vår tro och våra liv. Utifrån Ordet byggs och formas vår undervisning, vår tro och våra liv. Dessutom är Ordet ett tveeggat svärd som ställer oss i Guds ljus och leder oss till frihet och nåd. 

Jesus till världen

Jesus är svaret, Jesus är början och slutet. Jesus är centrum. Evangelisation, mission, gå ut och berätta. Lev ut missionsbefallningen. I alla världar, på alla språk.

Lärjungaskap

Att följa Jesus påverkar hela vårt liv, alla områden. Team Med Uppdrags verksamhet finns för att upprätta, träna och utrusta lärjungar att älska Jesus och leva för andra.

Leva i ljuset

Sanningen sätter oss fria. Nära gemenskap med varandra och Gud föds när vi lever i ljuset. Ärligt, öppet, sårbart.

Andens liv

Gud verkar i och genom oss med sin Ande. Utrustar oss med gåvor, bortom egen förmåga. Vi står för en jordnära karismatik. Helhet, där mänsklighet och andlighet går hand i hand.

Det pionjära

Vi vill våga gå vägar som inte är upptrampade. Ta rygg på Jesus, som alltid går längre i kärlekens namn. Handling, inte bara ord.

Teamtanken

Uppdraget utförs bättre tillsammans än enskilt. Det är en känga mot individualism och oberoende. Svaghet stärks, bördorna delas. Guds rike växer.

Församlingen

Den rätta platsen för varje kristen bekännare är den lokala församlingen. Därför har det vi gör som mål att stärka, utrusta och uppmuntra Församlingen i vårt land.

 

Historik

Utifrån Framtidsliv, en evangelisationssatsning på Öland i början av 1980-talet, samt nöd för områden i Kronoberg med få kristna föddes den rörelse som kom att bli Team Med Uppdrag. Evangelisation och utrustning för tjänst var ledord från dag ett, målet att göra lärjungar till Jesus Kristus. Aneby och Ralingsåsgården blev tidigt navet för rörelsen.

Sedan starten 1982 har Team Med Uppdrag sänt ut 100-tals team, startat bibelskolor och lärjungaskolor. Olika evangelisationssatsningar har avlöst varandra.

Genom åren har över 2500 elever passerat genom våra utbildningar och vi har haft förmånen att spela en betydande roll i många unga människors liv.

TMU har arrangerat många konferenser, bland annat Nyårsexplosion, påskkonferensen Tre Dagar och Lovsång-konferenser.

Team Med Uppdrag är en del av Evangeliska Frikyrkan och har Kristen Samverkan Småland – Blekinge(KSSB) som huvudman. TMUs allkristna prägel har genom åren fått välsigna många olika församlingar och sammanhang. Fortsättning följer!