OM OSS

Team Med Uppdrag

Team Med Uppdrag är en kristen ungdomsorganisation. Sedan starten 1982 har vi skickat ut team både i Sverige och utomlands. Genom åren har hundratals unga vuxna lärt känna Gud och utrustats till tjänst genom Team Med Uppdrags arbete.

Våra elever kommer från hela Sverige, från många olika kyrkor och samfund. Team Med Uppdrag vill forma trovärdiga och uthålliga lärjungar. Att följa Jesus handlar inte bara om ivriga år runt 20-strecket, det handlar om hela livet, alla områden.

 

Älskad och sänd

Jesus älskade först och när vi lär känna honom mer och mer lockas vi till ett liv för ett större syfte än ”jag, mig och mitt”. Detta föder en längtan att leva för Gud och betjäna andra, att sträcka oss utanför vår bekväma zon. Vi kommer då att upptäcka vad livet verkligen handlar om!

Team Med Uppdrag önskar att Gud ska upprätta och stärka dig till en trovärdig, relevant och uthållig efterföljare till Jesus. Att du, märkt för livet av Guds kärlek, ska göra avtryck i din omgivning.

 

Team Med Uppdrags längtan och mål:

Vi vill med Guds hjälp:

  • Älska Jesus och leva för andra.
  • Upprätta och stärka unga människor till att få en sann Gudsbild och självbild.
  • Utrusta, utmana och uppmuntra unga människor till lärjungaskap.
  • Ge som gåva det vi fått som gåva.
  • Be, lyssna och tala in i vår tid.

Detta är viktigt för Team Med Uppdrag

Tillbedjan

Gud är värd att äras. I alla tider, i allt som händer, oberoende av våra omständigheter. Gud är större, högre, närmare. Vi vill ge Jesus den plats han ska ha.

Guds ord

Bibeln är fundamentet för vår tro och våra liv. Utifrån Ordet byggs och formas vår undervisning, vår tro och våra liv. Dessutom är Ordet ett tveeggat svärd som ställer oss i Guds ljus och leder oss till frihet och nåd. 

Jesus till världen

Jesus är svaret, Jesus är början och slutet. Jesus är centrum. Evangelisation, mission, gå ut och berätta. Lev ut missionsbefallningen. I alla världar, på alla språk.

Lärjungaskap

Att följa Jesus påverkar hela vårt liv, alla områden. Team Med Uppdrags verksamhet finns för att upprätta, träna och utrusta lärjungar att älska Jesus och leva för andra.

Leva i ljuset

Sanningen sätter oss fria. Nära gemenskap med varandra och Gud föds när vi lever i ljuset. Ärligt, öppet, sårbart.

Andens liv

Gud verkar i och genom oss med sin Ande. Utrustar oss med gåvor, bortom egen förmåga. Vi står för en jordnära karismatik. Helhet, där mänsklighet och andlighet går hand i hand.

Det pionjära

Vi vill våga gå vägar som inte är upptrampade. Ta rygg på Jesus, som alltid går längre i kärlekens namn. Handling, inte bara ord.

Teamtanken

Uppdraget utförs bättre tillsammans än enskilt. Det är en känga mot individualism och oberoende. Svaghet stärks, bördorna delas. Guds rike växer.

Församlingen

Den rätta platsen för varje kristen bekännare är den lokala församlingen. Därför har det vi gör som mål att stärka, utrusta och uppmuntra Församlingen i vårt land.

 

Historik

Utifrån Framtidsliv, en evangelisationssatsning på Öland i början av 1980-talet, samt nöd för områden i Kronoberg med få kristna föddes den rörelse som kom att bli Team Med Uppdrag. Evangelisation och utrustning för tjänst var ledord från dag ett, målet att göra lärjungar till Jesus Kristus. Aneby och Ralingsåsgården blev tidigt navet för rörelsen.

Sedan starten 1982 har Team Med Uppdrag sänt ut 100-tals team, startat bibelskolor och lärjungaskolor. Olika evangelisationssatsningar har avlöst varandra.

Genom åren har över 2000 elever passerat genom våra utbildningar och vi har haft förmånen att spela en betydande roll i många unga människors liv.

TMU har arrangerat många konferenser, bland annat Nyårsexplosion, påskkonferensen Tre Dagar och Lovsång-konferenser.

Team Med Uppdrag är en del av Evangeliska Frikyrkan och har Kristen Samverkan Småland – Blekinge(KSSB) som huvudman. TMUs allkristna prägel har genom åren fått välsigna många olika församlingar och sammanhang. Fortsättning följer!