BIBELSKOLA LIVSKRAFT

En del av Liljeholmens Folkhögskola

Välkommen med din ansökan för året 24/25!

Bibelskola Livskraft

Bibelskola Livskraft är en lärjungaskola för dig som längtar efter att upptäcka om livet med Jesus är på riktigt. Vi vill hjälpa dig att växa i din tro eller hitta den för första gången.

I fokus under året står gudsbilden och efterföljelsen till Jesus. I ljuset av vem Gud är får våra liv och vår värld rätt perspektiv. Därför kan ett år på bibelskola innebära upprättelse och helande, förnyelse och äventyr. Året fylls av utmaningar, glädje, processer och gemenskap. En genomtänkt mix av teori, reflektion och praktik får dig att växa. Team Med Uppdrag har tränat lärjungar i över trettio år och vi vill ge dig av all erfarenhet vi samlat på oss för att ditt år ska bli så bra som möjligt! Vår dröm är en ung generation lärjungar till Jesus som lever helhjärtade och sunda liv som påverkar vår värld med Guds kärlek!

Upplägg

Bibelskolan ligger på Ralingsåsgården utanför Aneby, nära sjö och skog. Här finns tid för dig att lära känna både dig själv och Gud! Lektionsdagar innehåller alltifrån föreläsningar, gruppsamtal och kreativa projekt till tid för egen eftertanke under en skogspromenad.

Visionstexten beskriver vår vision med
utbildningen och vad vi hoppas att du som
elev ska gå igenom under året.

Teori och praktik

De allra flesta veckor har vi temaveckor på bibelskolan. Exempel på veckoteman under året är: Att lära känna Gud, Bibeln, Bön, Tillbedjan, Församlingen och Mission. Några ämnen löper under hela året. I Bibelkunskap går vi översiktligt igenom alla Bibelns böcker för att du ska få hjälp till din egen bibelläsning, och i Lärjungaskap utmanas och tränas du i vad det kan betyda att följa Jesus idag. Bibelskola Livskraft har tre inriktningar: Bibel, Lovsång och Mission. På fredagar har bibelskolan uppdelad undervisning beroende på inriktning.

Kursveckorna på skolan bryts av för tid i olika församlingar i Sverige för studieveckor och teampraktik. Sammanlagt fem veckor under året är du ute i en församling tillsammans med ett team. Det är befriande att upptäcka att du behöver andra och att andra behöver dig. Under vårterminens senare del har du också en tre veckor lång individuell praktik. Då har du som elev chansen att prova på något du tycker verkar extra intressant.

Tillsammans med andra

Varje vecka har vi Chapel, ett kvällsmöte, där lovsång, bön, Guds ord och förbön står i centrum. Detta brukar vara veckans höjdpunkt med mycket tid i Guds närvaro! Under året är du också del av en mindre gemenskap, en basgrupp, för bön, öppna samtal och skön gemenskap. Du får också stöd och coachning av ledare under året, både tidigare elever som nu går TEAM-Ledas och skolans lärare och ledare finns tillgängliga för samtal.

En gång per vecka har bibelskolan Praktiskt lärjungaskap, vilket innebär enkla sysslor på Ralingsåsgården. Som elev hjälper man också till med städning och disk under veckorna, vilket är viktiga delar av att tränas i samarbete och lärjungaskap. Under veckorna har vi också tid avsatt för Idrott för att uppmuntra rörelse, oavsett om det är ett svettigt innebandypass eller en skogspromenad.

Bibelinriktningen

Bibelinriktningen riktar sig till dig som vill få ett bättre grepp om Bibelns stora berättelse. Vi har regelbundet fördjupningsdagar om vissa böcker och ämnen i både Gamla och Nya testamentet. Det ges också mycket tid åt att samtala och brottas med bibeltexter i grupp, allt för att din tro ska formas och fördjupas. På kursen får du också jobba med ett fördjupningsarbete utifrån ett område du själv väljer. Betoningen i inriktningen är att förstå världen och våra liv i ljuset av Bibeln.

Lovsångsinriktningen

Lovsångsinriktningen är för dig som vill fördjupa din tillbedjan genom lovsång, men också i bön och på olika kreativa sätt. Fokuset ligger på vår relation till Gud. När vi är trygga med vilka vi är i Gud kan vi tryggt leda andra människor inför Guds tron i tillbedjan. Genom både teoretisk undervisning utifrån Bibeln och praktisk undervisning i hantverket att bygga ett team och leda lovsång vill vi träna tillbedjare som drar med andra in i Guds närvaro. Under året är du med i en ensemble där ni praktiskt får träna tillsammans och leda lovsång på olika samlingar.

[”Lovsångsinriktningen” ska inte jämföras med andra folkhögskolors musiklinjer.]

Missionsinriktningen

Missionsinriktningen fördjupar sig i ämnen som Kulturförståelse, Missionspionjärer i historien och Att kommunicera evangeliet tvärkulturellt. Detta görs genom lärarledd undervisning, genom bokstudier och boksamtal samt genom fördjupningsarbete. En del av årets inriktningsdagar är gemensamma med bibelinriktningen. Studieprojekt och praktikperioder görs i samarbete med OM Sverige. Årets studieprojekt och praktikperioder är delvis förlagda utomlands (under vårterminen). Några undervisningsmoment och praktikperioder förutsätter en grundläggande kunskap i engelska. 

Syfte och mål

Att du ska upprättas, växa och utmanas till att långsiktigt följa Jesus.

Att du ska få grundläggande kunskap i Bibeln och den kristna tron.

Att du ska upptäcka dina gåvor och utrustas för tjänst.

Att du ska förstå betydelsen av kristen gemenskap.

Praktisk information

Ekonomi och kostnad

Kursens totalkostnad är 50 500 kr, fördelat på en anmälningsavgift på 500 kr och en månadskostnad på 5000 kr i tio månader (augusti till maj.) Undervisningen på en folkhögskola är gratis. Kostnaden täcker mat, logi och de flesta resorna under läsåret. Under ordinarie kursveckor ingår frukost, fika, lunch och en lättare middag. Mat serveras t o m fredag lunch. Mat ingår även vid obligatoriska helgaktiviteter.

Kostnad för kurslitteratur tillkommer, 1 000 kr.

Den individuella praktiken under vårterminen bekostas av eleven själv. För missionsinriktningen: praktikresor utomlands bekostas av eleven själv.

Utbildningen genomförs i samverkan med Liljeholmens Folkhögskola, vilket innebär att du är berättigad att söka studiemedel (studiebidrag och inackorderingstillägg, alternativt studiemedel).

Boende

Boendet sker på Ralingsåsgården. Du delar rum med en eller två klasskompisar.

Praktik

Eleverna gör ett projektarbete (2 veckor på hösten) i en församling och har teampraktik i samma församling (3 veckor på våren), samt 3 veckors individuell praktik (också det under våren). För missionsinriktningen sker praktikperioderna i något av OM:s team: 2 veckor i Sverige på hösten, 3 veckor i Sverige eller Europa tidig vår och slutligen 3 veckor utanför Europa under senvåren. Skolan har även en mer fokuserad evangelisationsvecka, de senaste åren har denna vecka varit på festivalen Sweden Rock, Sölvesborg, tillsammans med Reach.

Kurstid & Studietakt

Kurstiden löper mellan 26 augusti 2024 – 13 juni 2025, med uppstart 25 aug 2024. Studietakten är på heltid (100%).

Ansökningsvillkor

Nedre åldersgräns: 18 år. Ansökan sker genom att du sänder in ansökningshandlingar. Antagning sker i mån av plats och löpande så vänta inte med din ansökan!

Sista ansökningsdag: 31 maj 2024. Antagning efter det sker i mån av plats.

Sagt om utbildningen

Hilda

Jag lämnade skolan mer hel som människa.

Edward

Året fick sätta en standard i mitt liv. Jag är märkt av Gud genom egna och andras upplevelser.

Annie

Bibelskolan formade inte mig till att passa in i en färdig mall. Jag fick växa till att bli den som Gud har skapat just mig till!

Gabriella

Att gå bibelskola är verkligen ett av de bästa besluten du kan ta!

Josef

Om du funderar på att göra något annat, gör detta först!

Sara

Det största som förändrats är nog att min tro finns med mig på ett mer självklart och tryggt sätt nu än innan.

Jeremia

Bibelskola Livskraft har varit det bästa året i mitt liv! Du kommer inte att ångra dig!

Filip

Bibelskoleåret hjälpte verkligen till att utrusta mig för det liv som väntar!

Gabriella

Att gå bibelskola är verkligen ett av de bästa besluten du kan ta!

Mer information

Om du har frågor eller önskar mer information, tveka inte att höra av dig!

Henrik Steen

Kursföreståndare Bibelskola Livskraft
henrik.steen@tmu.org

Johanna Lindhult

Kursföreståndare & Administratör
johanna.lindhult@tmu.org