Visionstext

Att följa Jesus har alltid varit på tvärs, åt ett annat håll. I en annan riktning. Det är ett provocerande livsval. Konstigt nog, eller kanske just därför, är det attraktivt. Lockar och viskar. Jesus ord ekar genom tiden: Kom och följ mig!

Du har ofta bråttom. Inget får ta tid, allt ska gå lätt. Tidsandan som formar dig lever på inandning. Den blåser upp dig, du nästan spricker. Självupptagenhet. Jag, mig och mitt. Fasad och framsida. Yta och ytlighet. Jesus ord ekar genom tiden: Kom och följ mig!

Att gå bibelskola är att ta fight mot ytlighet. Ytan av din tro skrapas bort och vad som finns där under visar sig. Ibland omtumlande, för orden varit stora och bekännelserna höga. Det befriar. Att spränga luftslotten i bitar och landa på riktigt. Att på allvar börja växa. Fördjupning i tron, i bibeln, i vad kristet liv handlar om.

Ytligheten runt relationer människor emellan skrapas bort på bibelskolan. Överlåten vänskap föds bortom statusuppdateringar och försök. Självupptagenheten provoceras och en ny värld öppnar sig. Att leva i beroende och överlåtelse till andra. Att bli en del av andras liv och lärdomar, av sår, smärta och livsförvandlande Jesusmöten. Upprättelse.

Det får ta tid och det gör det. Det har det alltid gjort och fortsätter göra. Att dö lite till, så att Kristus får leva i och genom dig. Men det är där Livet finns, det enda liv som på allvar bär. Det tar tid, fastän du hatar långsamhet. Men Gud som börjat sitt goda verk ska göra det färdigt. Allt ska bli väl till slut, du får inte ger upp!

Du får aldrig ge upp, men måste ge upp hela tiden. Ge upp tron på egna prestationer inför Gud. Ge upp spacklandet av sprickor och håligheter. Vända om, vända tillbaka. Börja lyssna, börja växa och börja leva det liv du skapades för att leva. Jesus är på din sida. Orden ekar genom tiden: Kom och följ mig!

Vi vill utmana dig. Välja det annorlunda. Pausa från livets stress och press. Detta får du göra tillsammans med andra. Delad hunger och längtan. Låt Gud förvandla dig under ett bibelskoleår. Det tar tid, är inget för de ytliga och tvärsäkra. Men det är på riktigt. Det är Guds rike. Det är garden nere. Det är att svara: Här är jag!