Tack för dina inskickade filer!

Vad händer nu?

Vi behandlar din ansökan när vi har fått in ansökningshandlingarna, båda referenshandlingarna samt sångerna om du söker till lovsångsinriktningen.

Vi bekräftar så snart vi har möjlighet att din ansökan kommit in. Om du inte hört något från oss inom en vecka, vänligen kontakta TMU!