TMU-Online

TMU-Online

Längtar du efter att följa Jesus lite närmare? Vi vet att efterföljelsen av Jesus bör ske och är mest fruktsam när man följer tillsammans med andra. Dock kan vår individualistiska kultur och våra intensiva liv ofta försvåra att leva och följa tillsammans. Därför erbjuder vi en kurs med några enkla verktyg för att påminna oss om och följa den djupaste längtan vi har i våra liv, att följa Jesus och bli mer lika honom. I vår online-kurs får man varannan vecka en halvtimmes undervisning och så möts man i smågrupper där man samtalar om undervisningen, vad som rör sig i mitt liv och vad som drar mig närmare Jesus. Dessutom ger vi lite utmaningar i form av egen tid för reflektion, aktiveringar, bön och bibelläsning.

Sök till utbildningen Läs visionstexten
Visionstexten beskriver vår vision med utbildningen och vad vi hoppas att du som elev ska gå igenom under året.

Praktisk information

För vem
Alla som vill följa Jesus lite närmare och tillsammans med andra upptäcka och leva ut mer av Guds rike här och nu.

Kurstid
- Info kommer - 

Plats
Vi har startdag med info och undervisning på Ralingsåsgården. Sedan sker all undervisning online och möten i små mikrogrupper om två eller tre personer antingen via Skype eller på din hemort.

Vad är mikrogrupper?
Det är två eller tre personer som går kursen tillsammans och efter varje undervisning möts fysiskt eller via nätet för att reflektera över och samtala om det man hört. Förhoppningen är även att man kan dela livet och hjälpa varandra att leva med blicken fäst på Jesus. Man kan antingen söka tillsammans med en eller flera vänner och utgöra en mikrogrupp annars formar vi dessa grupper utifrån kursens deltagare.

Temat för kursen
Lärjungaskap i vardagen

Ämnen

  • Att följa Jesus, Mark 1

  • I Kristus, Joh 15

  • Bön, bibelläsning, tillbedjan (ensam och tillsammans)

  • Församlingen och gemenskapen

  • Följa Jesus på arbetet/skolan/fritiden och i hemmet

  • Jesus och mina relationer

  • Ge vidare, ett missionellt liv/vardagsevangelisation

Vilka som undervisar på kursen
Vi som jobbar på Team Med Uppdrag men även gästlärare.

Kostnad
500 kr inklusive fika och lunch startdagen.

Mer information

Om du har frågor eller önskar mer information, tveka inte att höra av dig!

Magnus Ardeby

Huvudledare TMU
magnus.ardeby@tmu.org

Sök till utbildningen