TEAM-Pionjär

I samarbete med Gå ut mission och Vadstena folkhögskola

TEAM-Pionjär

Team Med Uppdrags Pionjärkurs ger dig möjligheter att växa vidare i din tro, att utveckla just dina gåvor och pröva på nya saker som du inte gjort tidigare. Samtidigt får du vara med och bidra till att nya människor, både i Sverige och utomlands, får höra talas om Jesus.

Under pionjäråret är du placerad i någon av Gå ut missions församlingsplanteringar i Sverige. Där får du ta del av en pionjär församlings alla möjligheter och utmaningar och finnas med mitt i deras arbete. Dessutom får du praktisk undervisning av Gå ut missions medarbetare som delar med sig av sina erfarenheter av att vara i tjänst för Gud.

I Sverige och utomlands
Du får också chansen att följa med på kampanjresor till länder i Asien, Afrika eller Europa. Tidigare elever som har varit med på dessa missionsresor brukar säga att det är en oförglömlig upplevelse.

Denna kurs är en utmanande växtplats för dig som bär en längtan att dela med dig av livet i Jesus till fler. Till de som inte hört eller de som hört, men ännu inte förstått.

Sök till utbildningen Läs visionstexten
Visionstexten beskriver vår vision med utbildningen och vad vi hoppas att du som elev ska gå igenom under året.

Gemensamt för TEAM

Utbildningsveckor
Sex veckor fördelade över året. Veckor fyllda av relevant undervisning, teambuilding, samtal, kvällssamlingar, bön/lovsång, gemenskap mm. Utbildningsveckorna är ramen för kursen. Team Med Uppdrags mångåriga erfarenhet av att jobba med teamverksamhet är en stor resurs för dig som elev.

Teori och praktik
TEAM är en ständig blandning av teori och praktik runt de ämnesområden som kurserna behandlar.

Tillsammans med andra
Det är befriande att inse att du behöver andra och att andra behöver dig. Individualism och oberoende utmanas. Dina gåvor kompletterar andra, dina svagheter kan någon annan täcka upp. Det kallas inte ett teamår, det ÄR ett teamår.

Andens liv
TEAM står för en jordnära, men likväl himmelsk karismatik. Det betyder att vi förväntar oss att Gud ska rusta dig som elev med sin Helige Ande för uppgifterna och utmaningarna. Du lämnas inte ensam, för Gud är på riktigt.

Handledning
Varje elev får handledning, både av resurser på teamplatsen och av ledare från Team Med Uppdrag. Det skapar trygghet för dig som elev och hjälper dig att växa och utvecklas.

Eget ansvar
Vi använder all vår erfarenhet vi samlat på oss för att erbjuda ett så bra TEAM-år som vi bara kan. Hur året gestaltas för dig som elev faller dock även tillbaka på din egen inställning, närvaro, förväntan och delaktighet.

Syfte och mål

Att du ska växa i din tro och bli mer lik Jesus.

Att du ska lära känna dig själv och ditt uppdrag i Guds unika plan för dig.

Att du ska utvecklas i dina gåvor och våga pröva nya saker.

Att du ska få ett större hjärta för de människor som ännu inte känner Jesus.

Praktisk information

Ekonomi och kostnad
Kursens kostnad är 3 000 kr/mån i 10 månader. All undervisning på en folkhögskola är gratis. Kostnaden täcker logi, vissa måltider och vissa resor. Utbildningen genomförs i samarbete med Gå Ut Mission och Vadstena Folkhögskola, vilket innebär att du är berättigad att söka studiemedel (studiebidrag och inackorderingstillägg, alternativt studiemedel).

Kurstid & Studietakt
Kurstiden löper mellan 23 aug 2021 – 17 jun 2022, med uppstart 22 aug 2021. Studietakten är på heltid (100%).

Ansökningsvillkor
19-28 år. Gärna bibelskolestudier eller liknande erfarenheter. Det är positivt om du har erfarenhet av arbete med tonåringar i någon form, men främst ser vi till dig som person.  Ansökningen består av ansökningshandlingar samt att du kallas till intervju.

Sagt om utbildningen

Anton

Den som attraheras av tanken att skriva nutida kyrkohistoria i Sverige och i världen borde gå Pionjär. Men man måste inte vara en superhjälte.

Ted

På Pionjärkursen får man verkligen prova på att leva ut sin tro i verkligheten!

Jonatan

Var beredd på att ta Jesus från Bibeln rakt ut i verkligheten!

Mer information

Om du har frågor eller önskar mer information, tveka inte att höra av dig!

Pernilla Eklund

Kursföreståndare TEAM
pernilla.eklund@tmu.org

Anton Karlsson

Kursledare TEAM-Pionjär
anton@gautmission.org

Sök till utbildningen