TEAM-PIONJÄR

I samarbete med Gå ut mission och Vadstena Folkhögskola

TEAM-Pionjär

TEAM-Pionjär ger dig möjligheter att växa vidare i din tro, att utveckla just dina gåvor och pröva på nya saker som du inte gjort tidigare. Samtidigt får du vara med och bidra till att nya människor, både i Sverige och utomlands, får höra talas om Jesus. Utbildningen görs tillsammans med Gå ut mission.

Under pionjäråret är du placerad i ett team i en församlingsplantering i Sverige. Där får du ta del av en pionjär församlings alla möjligheter och utmaningar. Du får finnas med mitt i deras arbete. Dessutom får du praktisk undervisning av Gå ut missions medarbetare som delar med sig av sina erfarenheter av att vara i tjänst för Gud.

I Sverige och utomlands

Du får också chansen att följa med på en kampanjresa till länder i Asien, Afrika eller Europa. Tidigare elever som har varit med på dessa missionsresor brukar säga att det är en oförglömlig upplevelse.

Denna kurs är en utmanande växtplats för dig som bär en längtan att dela med dig av livet i Jesus till fler, till de som inte hört eller de som hört, men ännu inte förstått.

Visionstexten beskriver vår vision med
utbildningen och vad vi hoppas att du som
elev ska gå igenom under året.

Gemensamt för TEAM

Utbildningsveckor

Vi har gemensamma utbildningsveckor fördelade över året. Du får relevant undervisning som berör ditt uppdrag, din identitet, tillbedjan och om att leva i relationer. Team Med Uppdrags mångåriga erfarenhet av att jobba med team är en stor resurs för dig.

Teori och praktik

TEAM är en ständig blandning av teori och praktik runt de ämnesområden som kurserna behandlar. Varje vecka består av två dagars studier och tre dagar på fritidsgård, skola eller liknande.

Tillsammans med andra

Det är befriande att inse att du behöver andra och att andra behöver dig. Individualism och oberoende utmanas. Dina gåvor kompletterar andra, dina svagheter kan någon annan täcka upp. Det kallas inte ett teamår, det ÄR ett teamår.

Andens liv

TEAM står för en jordnära, men likväl himmelsk karismatik. Det betyder att vi förväntar oss att Gud ska rusta dig som elev med sin Helige Ande för uppgifterna och utmaningarna. Du lämnas inte ensam, för Gud är på riktigt.

Handledning

Varje elev får handledning, både av resurser på teamplatsen och av ledare från Team Med Uppdrag. Det skapar trygghet för dig som elev och hjälper dig att växa och utvecklas.

Eget ansvar

Vi använder all den erfarenhet vi samlat på oss för att erbjuda ett så bra TEAM-år vi kan. Hur året gestaltas för dig som elev faller dock även tillbaka på din egen inställning, närvaro, förväntan och delaktighet.

Syfte och mål

Att Guds omsorg om människan ska komma till uttryck i ett socialt engagemang.

Att du ska växa som människa och i din kristna tro.

Att ge en teoretisk och erfarenhetsmässig grund i att möta och stödja tonåringar.

Att församlingen ska bli mer engagerad i ungdomars liv i sin närhet.

Praktisk information

Ekonomi och kostnad

Kursens kostnad är 3 600 kr/mån i 10 månader. All undervisning på en folkhögskola är gratis. Kostnaden täcker logi, vissa måltider och vissa resor. Utbildningen genomförs i samarbete med Gå Ut Mission och Vadstena Folkhögskola, vilket innebär att du är berättigad att söka studiemedel (studiebidrag och inackorderingstillägg, alternativt studiemedel).

Kurstid & Studietakt

Kurstiden löper mellan 21 augusti 2023 – 14 juni 2024, med uppstart 20 aug 2023. Studietakten är på heltid (100%).

Ansökningsvillkor

19-28 år. Gärna bibelskolestudier eller liknande erfarenheter. Det är positivt om du har erfarenhet av arbete med tonåringar i någon form, men främst ser vi till dig som person. Ansökningen består av ansökningshandlingar samt att du kallas till intervju.

Sagt om utbildningen

David

Man får lära sig att utmanas och komma på nya sätt att nå människor på!

Jonatan

Var beredd på att ta Jesus från Bibeln rakt ut i verkligheten!

Anton

Vi fick jobba tillsammans med kristna som verkligen brinner för att nå ut!

Rut

Jag har under året fått en mer stabil grund i min tro och fått en större kärlek till Jesus.

David

Man får lära sig att utmanas och komma på nya sätt att nå människor på!

Ted

På Pionjärkursen får man verkligen prova på att leva ut sin tro i verkligheten!

Matilda

Jag gick pionjärkursen för att jag var intresserad att arbeta i församling, samtidigt som jag fick en inblick i missionsarbete.

Anton

Vi fick jobba tillsammans med kristna som verkligen brinner för att nå ut!

Anton

Den som attraheras av tanken att skriva nutida kyrkohistoria i Sverige och i världen borde gå Pionjär. Men man måste inte vara en superhjälte.

Mer information

Om du har frågor eller önskar mer information, tveka inte att höra av dig!

Emily Persson

Kursföreståndare TEAM
emily.persson@tmu.org

Joel Lundström

Kursledare TEAM-Pionjär
joel@gautmission.org