TEAM-LEDA(S)

En del av Vadstena Folkhögskola

TEAM-Leda(s)

Du får många möjligheter att tränas i lärjungaskap och ledarskap i praktiken. Du får ledas av Jesus och leda andra. Varje vecka får du relevant undervisning i lärjungaskap och ledarskap och du får många tillfällen att vara ledare. Du väljer ditt eget schema utifrån moduler. Du kan välja på mission och resor, fritidsledare på högstadieskolan i Aneby, ungdomssamlingar på närliggande orter, bibelfördjupning, själavård, bönefördjupning, lovsång m.m.  

Visionstexten beskriver vår vision med
utbildningen och vad vi hoppas att du som
elev ska gå igenom under året.

Gemensamt för TEAM

Utbildningsveckor

Vi har gemensamma utbildningsveckor fördelade över året. Du får relevant undervisning som berör ditt uppdrag, din identitet, tillbedjan och om att leva i relationer. Team Med Uppdrags mångåriga erfarenhet av att jobba med team är en stor resurs för dig.

Teori och praktik

TEAM är en ständig blandning av teori och praktik runt de ämnesområden som kurserna behandlar. Varje vecka består av två dagars studier och tre dagar på fritidsgård, skola eller liknande.

Tillsammans med andra

Det är befriande att inse att du behöver andra och att andra behöver dig. Individualism och oberoende utmanas. Dina gåvor kompletterar andra, dina svagheter kan någon annan täcka upp. Det kallas inte ett teamår, det ÄR ett teamår.

Andens liv

TEAM står för en jordnära, men likväl himmelsk karismatik. Det betyder att vi förväntar oss att Gud ska rusta dig som elev med sin Helige Ande för uppgifterna och utmaningarna. Du lämnas inte ensam, för Gud är på riktigt.

Handledning

Varje elev får handledning, både av resurser på teamplatsen och av ledare från Team Med Uppdrag. Det skapar trygghet för dig som elev och hjälper dig att växa och utvecklas.

Eget ansvar

Vi använder all den erfarenhet vi samlat på oss för att erbjuda ett så bra TEAM-år vi kan. Hur året gestaltas för dig som elev faller dock även tillbaka på din egen inställning, närvaro, förväntan och delaktighet.

Syfte och mål

Förvandlade unga vuxna på Bibelskola Livskraft, att få uttrycka evangeliet i handling på olika platser.

Att växa i sin ledarroll och närhet till Jesus.

En djupare förståelse av livet med Gud och att leda andra på samma väg som man själv vandrar.

Att ge stöd till församlingar på olika platser för tillväxt och förvandling.

Praktisk information

Kurstid & Studietakt

Kurstiden löper mellan 22 augusti 2022 – 16 juni 2023, med uppstart 21 aug 2022. Studietakten är på heltid (100%).

Ekonomi och kostnad

Kursens totalkostnad är 41 900 kr, fördelat på en anmälningsavgift på 500 kr, en ingångskostnad på 8 100 kr och en månadskostnad på 3 700 kr i nio månader. Kostnad för kurslitteratur tillkommer, 1 000 kr.

All undervisning på en folkhögskola är gratis. Kostnaden täcker viss mat, logi och vissa resor. Utbildningen genomförs i samarbete med Vadstena Folkhögskola, vilket innebär att du är berättigad att söka studiemedel (studiebidrag och inackorderingstillägg, alternativt studiemedel).

Boende

Under året bor teamet på Ralingsåsgården, Aneby. Övernattning sker på respektive ort de reser till under helgerna.

Ansökningsvillkor

19-28 år. Gärna bibelskolestudier eller liknande erfarenheter. Ansökan sker genom att maila kontaktuppgifter till pernilla.eklund@tmu.org.

Sagt om utbildningen

Olivia

Året gav mig ett bredare perspektiv i hur ett kristet ledarskap ser ut och att det viktigaste är att vara driven av Jesu kärlek.

Simon

Genom att gå TEAM-Leda[s] har jag fått tränas i ledarskap som får bygga på lärjungaskap.

Olivia

Året gav mig ett bredare perspektiv i hur ett kristet ledarskap ser ut och att det viktigaste är att vara driven av Jesu kärlek.

Filip

Bibelskoleåret hjälpte verkligen till att utrusta mig för det liv som väntar!

Annie

Bibelskolan formade inte mig till att passa in i en färdig mall. Jag fick växa till att bli den som Gud har skapat just mig till!

Josef

Om du funderar på att göra något annat, gör detta först!

Olivia

Året gav mig ett bredare perspektiv i hur ett kristet ledarskap ser ut och att det viktigaste är att vara driven av Jesu kärlek.

Simon

Genom att gå TEAM-Leda[s] har jag fått tränas i ledarskap som får bygga på lärjungaskap.

Olivia

Året gav mig ett bredare perspektiv i hur ett kristet ledarskap ser ut och att det viktigaste är att vara driven av Jesu kärlek.

Mer information

Om du har frågor eller önskar mer information, tveka inte att höra av dig!

Emily Persson

Kursföreståndare TEAM
emily.persson@tmu.org