TEAM-LEDA(S)

En del av Vadstena Folkhögskola

TEAM-Leda(s)

Är du en person som vandrar med Jesus och nu också vill utrustas för att leda andra? Vill du gå i täten? Vill du ta initiativ? Vill du ta ansvar? 

TEAM-Leda(s) vill ge dig en grund för ett hållbart och trovärdigt kristet ledarskap. Här får du utvecklas som ledare i en trygg miljö. 

TEAM-Leda(s) är vår teamutbildning på Ralingsåsgården där du både får mycket undervisning men också träning i ledarskap på olika sätt. Du får många möjligheter att tränas i lärjungaskap och ledarskap i praktiken. Du får ledas av Jesus och leda andra. Till ditt stöd har du en handledare som vill hjälpa dig att växa och utvecklas i de mål du själv satt. Dina teamkompisar finns också vid din sida och ni möts regelbundet, i Basgruppen, för att uppmuntra, utmana och ge konstruktiv feedback.

En vecka innehåller bland annat lektioner i ledarskap, bibelfördjupning samt lektioner som ger dig en djupare kunskap i att hantera människor. Du får också olika möjligheter till praktisk ledarskapsträning, både enskilt och i team. Du har inflytande över ditt schema genom att du får välja projekt som du leder för elever i Bibelskola Livskraft samt får du välja två moduler utifrån intresse. Vad är du intresserad att leda projekt i? Vi har följande moduler: Lovsång, Ungdomssamling, Idrottskonfirmation, Kamratstödjare på skola och praktiska projekt på Ralingsåsgården.

Visionstexten beskriver vår vision med
utbildningen och vad vi hoppas att du som
elev ska gå igenom under året.

Gemensamt för TEAM

Utbildningsveckor

Vi har gemensamma utbildningsveckor fördelade över året. Du får relevant undervisning som berör ditt uppdrag, din identitet, tillbedjan och om att leva i relationer. Team Med Uppdrags mångåriga erfarenhet av att jobba med team är en stor resurs för dig.

Teori och praktik

TEAM är en ständig blandning av teori och praktik runt de ämnesområden som kurserna behandlar. Varje vecka består av två dagars studier och tre dagar på fritidsgård, skola eller liknande.

Tillsammans med andra

Det är befriande att inse att du behöver andra och att andra behöver dig. Individualism och oberoende utmanas. Dina gåvor kompletterar andra, dina svagheter kan någon annan täcka upp. Det kallas inte ett teamår, det ÄR ett teamår.

Andens liv

TEAM står för en jordnära, men likväl himmelsk karismatik. Det betyder att vi förväntar oss att Gud ska rusta dig som elev med sin Helige Ande för uppgifterna och utmaningarna. Du lämnas inte ensam, för Gud är på riktigt.

Handledning

Varje elev får handledning, både av resurser på teamplatsen och av ledare från Team Med Uppdrag. Det skapar trygghet för dig som elev och hjälper dig att växa och utvecklas.

Eget ansvar

Vi använder all den erfarenhet vi samlat på oss för att erbjuda ett så bra TEAM-år vi kan. Hur året gestaltas för dig som elev faller dock även tillbaka på din egen inställning, närvaro, förväntan och delaktighet.

Syfte och mål

Att Guds omsorg om människan ska komma till uttryck i ett socialt engagemang.

Att du ska växa som människa och i din kristna tro.

Att ge en teoretisk och erfarenhetsmässig grund i att möta och stödja tonåringar.

Att församlingen ska bli mer engagerad i ungdomars liv i sin närhet.

Praktisk information

Kurstid & Studietakt

Kurstiden löper mellan 21 augusti 2023 – 14 juni 2024, med uppstart 20 aug 2023. Studietakten är på heltid (100%).

Ekonomi och kostnad

Kursens kostnad är 4500 kr/mån i 10 månader och innebär helpension på Ralingsåsgården. Kostnad för kurslitteratur tillkommer, 1 000 kr.

All undervisning på en folkhögskola är gratis. Kostnaden täcker viss mat, logi och vissa resor. Utbildningen genomförs i samarbete med Vadstena Folkhögskola, vilket innebär att du är berättigad att söka studiemedel (studiebidrag och inackorderingstillägg, alternativt studiemedel).

Boende

Under året bor teamet på Ralingsåsgården, Aneby.

Ansökningsvillkor

19-28 år. Gärna bibelskolestudier eller liknande erfarenheter. Ansökan sker genom att maila dina kontaktuppgifter till emily.persson@tmu.org Då får du en ansökan att fylla i samt kallas på intervju. 

Sagt om utbildningen

Olivia

Året gav mig ett bredare perspektiv i hur ett kristet ledarskap ser ut och att det viktigaste är att vara driven av Jesu kärlek.

Simon

Genom att gå TEAM-Leda[s] har jag fått tränas i ledarskap som får bygga på lärjungaskap.

Olivia

Året gav mig ett bredare perspektiv i hur ett kristet ledarskap ser ut och att det viktigaste är att vara driven av Jesu kärlek.

Filip

Bibelskoleåret hjälpte verkligen till att utrusta mig för det liv som väntar!

Annie

Bibelskolan formade inte mig till att passa in i en färdig mall. Jag fick växa till att bli den som Gud har skapat just mig till!

Josef

Om du funderar på att göra något annat, gör detta först!

Olivia

Året gav mig ett bredare perspektiv i hur ett kristet ledarskap ser ut och att det viktigaste är att vara driven av Jesu kärlek.

Simon

Genom att gå TEAM-Leda[s] har jag fått tränas i ledarskap som får bygga på lärjungaskap.

Olivia

Året gav mig ett bredare perspektiv i hur ett kristet ledarskap ser ut och att det viktigaste är att vara driven av Jesu kärlek.

Mer information

Om du har frågor eller önskar mer information, tveka inte att höra av dig!

Emily Persson

Kursföreståndare TEAM
emily.persson@tmu.org

Christian Edlund

Handledare Team Ledas (Pappaledig)
christian.edlund@tmu.org