Utbildningar

Bibelskola Livskraft

Bibelskola Livskraft finns i två inriktningar, Bibelinriktning och Lovsångsledarinriktning. Året kombinerar teori och praktik. Fokus är bibeln och efterföljelse till Jesus, allt i nära gemenskap med andra troende. Du lär dig att älska Jesus och leva för andra.

TEAM-Kamratstöd

TEAM finns i två inriktningar, TEAM-Kamratstöd och TEAM-Pionjär. Du får möjlighet att tillsammans med andra bli Jesus händer, fötter och röst. I tonårsvärlden som kamratstödjare eller i en församlingsplantering, i mission. Du får ge som gåva vad du fått som gåva.

TEAM-Pionjär

TEAM finns i två inriktningar, TEAM-Kamratstöd och TEAM-Pionjär. Du får möjlighet att tillsammans med andra bli Jesus händer, fötter och röst. I tonårsvärlden som kamratstödjare eller i en församlingsplantering, i mission. Du får ge som gåva vad du fått som gåva.

Bön & Husfolksteam

Bön- & Husfolksteam är en kurs med fokus på fördjupning i tron, i bönen och stillhet. Kombinationen mellan bön och praktiska sysslor skapar en veckorytm som fördjupar Gudsrelationen. Du blir en del av ett husfolksteam på Ralingsåsgården där gemenskapen med Gud och varandra står i centrum.