Ledardagar

Välkommen på Ledardagar!

Visionen för dagarna:

Uppmuntran och utrustning i att följa Jesus och leda andra.

• Relevant undervisning

• Livsnära gemenskap

• Bön och förbön

• Lovsång och tillbedjan

Tid och plats: 18-19 november 2020 på Ralingsåsgården, Aneby

Start 09.30 Onsdag 18 november

Slut 15.00 Torsdag 19 november

Kostnad: 700 kr inkl allt (program, mat och boende)

Anmälan senast 11/11: info@tmu.org

  18 nov - 19 nov